Trpíme datovým obžerstvím?

Firmy již celé roky tiší hlad po informacích o zákaznících, konkurentech, trzích a financích. Časem přišly IT s novými způsoby, jak získávat více takových informací a bylo to vítáno. Dnes ale mají korporátní nenasytové víc, než mohou strávit, zpomaluje je to a přináší rizika fatálních nemocí.

Poškození klientů i vlastní organizace únikem osobních informací je jednou z nich. Další je vysoká cena za shromažďování, manipulaci, správu, uskladnění a zdostupňování takových dat. Virtualizace sice ve správě dat pomáhá, přesto to nestačí. Podle průzkumů se využívá jen zhruba 43 % získaných dat. Proč se jich tedy shromažďuje takový nadbytek?

Přestaňte hromadit matoucí informace a zbavte se závislosti. I když je kontrola nad sběrem dat spolu s řízením životního cyklu informací částečným řešením, je vhodné je doplnit následovně:

- Ředitelé by měli nastavit úkoly pro manažery, kterými by identifikovali a eliminovali informace, které neprošly testem užitnosti.

- Pokud nemá za data nikdo zodpovědnost, pak by měla být smazána.

- Ředitelé IT by měli navrhnout takové skladování dat, které minimalizuje jejich duplikaci.

-av-
Zdroj: CIO Insight - web pro vedoucí pracovníky - aktuální články, případové studie.
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO Insight