Tři základní manažerské styly

Literatura o managementu popisuje řadu stylů řízení a vedení, například asertivní, autokratický, direktivní, týmový, orientovaný na úkol… Autor článku se přiklání k rozdělení na tři základní – direktivní , založený na diskusi a delegativní. Jednotlivé styly se liší například tím, jak otevřený je manažer v komunikaci, jak stanovuje cíle a sleduje jejich plnění, kolik rozhodování a pravomocí ponechává na ostatních.

Direktivně založený vedoucí hovoří, zaměstnanci poslouchají a reagují. Stanovuje krátkodobé úkoly, dává jasně najevo, co očekává, většinu rozhodnutí provádí osobně, mívá specifické metody, jak kontrolovat výkonnost. Tento styl je vhodný tam, kde nemají pracovníci dostatek zkušeností s určitou činností. Vedení založené na diskusi předpokládá komunikaci mezi manažerem a jeho týmem – lidé nabízejí své názory, nápady, každý má možnost přispět. Styl je uplatnitelný v kolektivu nápaditých osobností a otevřených osobností.

Delegativní způsob využívá oboustrannou, ale někdy i jednostrannou komunikaci. Způsob provedení úkolu a část rozhodnutí jsou často ponechány na zaměstnanci. Manažeři pracující tímto stylem upřednostňují pracovníky, kteří jsou schopni překonávat překážky a jednat nezávisle a samostatně. Dobré řízení si nezřídka vyžaduje kombinaci všech tří stylů-

**Datum vydání: VI/2002**
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher