Transformace: Jak ji můžou podpořit lidi z financí

Finanční oddělení by mělo být schopno vysvětlit, jaký dopad mají jednotlivé části transformace společnosti na její finanční výkonnost.

Ilustrační snímek

Role financí by neměla být omezena jen na zajištění toho, že plánované rozpočty budou dodrženy.

Transformace je vždy o ambiciózních cílech a akčních plánech. Pouhé odškrtnutí splněných kroků se však automaticky nepromítne do hmatatelných výsledků. Chcete-li v organizaci změnit věci k lepšímu, musíte mít k dispozici poznatky, které využijete k dalším krokům.

Právě proto je nutná podpora finančního oddělení. Pouze ve spolupráci s ním lze identifikovat zdroje hodnoty a řešit její případné ztráty. Sledování pokroku i přes finanční ukazatele je klíčem k tomu, aby další diskuze o tom, jak pokračovat v transformaci, vedly ke správným závěrům.

Finance musí být slyšet

Když bude transformace společnosti pokračovat, experti na finance měli by být i nadále zapojeni. Musejí spolupracovat s dalšími lídry. Právě oni totiž mohou sledovat vytváření hodnoty, což z nich činí ústřední postavy při přijímání důležitých rozhodnutí o jakýchkoli transformačních iniciativách. Právě oni mohou určovat to, kam bude směřovat pozornost ostatních.

Finanční týmy by se také měly snažit věci zjednodušit. Jejím cílem nesmí být poskytnout až příliš mnoho dat. To by bylo adresáty jen ochromilo, rozhodně by to nebylo přínosné.

Co mohou profesionálové v oblasti financí udělat pro podporu transformačních diskusí?

  • Prezentujte závěry, ne celé analýzy
  • Finanční údaje používejte pouze jako zdroj pro vámi zformulované poznatky a doporučení
  • Vysvětlete, jak vaše zjištění souvisejí s konkrétními problémy nebo naopak s novými příležitostmi

Podle webu cfo.com jedna maloobchodní společnost začala dokonce pro shrnutí každého jednoho návrhu týkajícího se transformace používat standardní jednostránkovou šablonu. Také začala používat zaprotokolování všech rozhodnutí. Veškeré diskuse o transformačních iniciativách tak probíhaly v jednotném a konzistentním rámci – a to dokonce i na různých úrovních napříč společností.

-jk-

Zdroj: CFO.com - americký server pro finanční manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje CFO.com