Topmanažer s velkým K

Topmanažer s velkým K

Ekonomický publicista, vysokoškolský učitel a náměstek Daňového ředitelství Slovenské republiky pro kontrolu daní a daňovou exekutivu Ing. Emil Burák, PhD. formuloval třináct principů, které lze považovat za minimální výbavu efektivního topmanažera.

- Komplexnost. Topmanažer by měl být všestranně zralá osobnost.
- Kreativita. Invenčnost a kreativita jsou nejvyšší přidanou hodnotou v růstovém potenciálu firem.
- Karma. I nejsilnější osobnost musí být schopna uvědomovat si vlastní nedostatky.
- Koordinace. Topmanažer musí umět koordinovat procesy a postupy směrem ke strategii firmy.
- Konstruktivnost. Důležitá je schopnost improvizace, flexibility a efektivní racionality.
- Kontext. Řídit složité celky není možné bez myšlení v systémovém kontextu.
- Kultivovanost. Topmanažer musí umět kultivovaně komunikovat s okolím.
- Krizová disponibilita. Každý topmanažer by měl být schopen řídit krizové stavy.
- K.O. Není možné vyhýbat se tzv. nepříjemným krokům jako je rušení nevýkonných metod, zastaralých technologií nebo reformy v oblasti lidských zdrojů.
- Kombinatorická předvídatelnost a improvizace. Topmanažer musí sledovat nejen hlavní náplň svého byznysu, ale i události okolo.
- Korektnost. Tato vlastnost znamená maximální serióznost a připravenost stát si za svými názory, etické postupy.
- Konsensus a kompromis. Nejlepší postupy vznikají po široké brainstormingové diskusi.
- Kvalitní charisma. Respektovaný topmanažer by měl mít ve své povinné výbavě i schopnost vůdcovství

-kk-

**Datum vydání:** I/2005
Zdroj: profesia.sk - slovenský portál s nabídkou zaměstnání a radami pro řízení kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje profesia.sk