Tipy, jak udělat dojem na investory

Zde je několik rad, jak přilákat a udržet investory:

- Budujte „velkou“ firmu. Pro investora není nic lákavějšího než firma, která může „změnit svět“.

- Nabídněte kvalitní intro. Investor očekává, že mu předložíte věci na „stříbrném tácu“. Připravte proto velice kvalitní a vyčerpávající intro, které podá důvěryhodná a respektovaná osoba.

- Řiďte se pravidlem 10/20/30. Jinými slovy - vaše powerpointová prezentace by měla mít zhruba 10 slidů, měla by trvat asi 20 minut a nejmenší font by měl být 30.

- Ukažte, že umíte vydělávat. Nejsnazší způsob, jak dokázat, že „umíte“, je generovat zisky. Prokažte to a většina investorů vám přestane nedůvěřovat.

- Vyčistěte si „štít“. Nezapomínejte, že investoři bývají líní a nechtějí problémy. Mějte pokud možno čistý rejstřík. Čím více problémů, tím větší pravděpodobnost nezájmu ze strany investorů.

- Jednejte otevřeně. Pokud máte problém, který momentálně nemůžete vyřešit, neskrývejte jej. Nemusíte ho sdělit hned při prvním setkání, v každém případě není nic horšího, než překvapit investora, který se rozhodl vložit své prostředky do vaší firmy, špatnou zprávou.

- Připusťte, že máte, nebo vytvořte „nepřítele“. Investoři rádi vidí konkurenci, to potvrzuje, že v dané oblasti existuje zdravý trh.

- Říkejte nové lži. Autoři se odvolávají na článek, který vyšel minulý měsíc. Pokaždé, když vyslovíte jednu ze lží, které byly popsány, snižujete šance na financování o 25 %.

- Pozor na záludné otázky. Investoři kladou často dvě záludné, zdánlivě nevinné, otázky: „Vidíte se v dlouhodobém hledisku jako ředitel této firmy?“ a „Jaká je vyhlídka platební schopnosti této firmy?“. Na první je správná odpověď, že vaším cílem je vytvořit skvělou firmu a pokud to bude znamenat, že byste se měli vzdát vedoucí funkce, rádi to uděláte. Na druhou, že jste o likviditě příliš nepřemýšleli. Váš tým i vy se zaměřujete na produkt. Pokud vytvoříte skvělou firmu, jste si jisti, že bude mít i dobrou likviditu.

- Překvapte tím, že si uděláte časové nebo jiné rezervy.Vyjadřujte věci tak, abyste vždy a ve všem předčili očekávání investora. Například doručte prototyp dříve, než jste slíbili atp.

-av-
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com