Testujte své klienty

Testování je páteří každé solidní marketingové kampaně. Bez ohledu na to, zda je vaše firma na trhu dlouho nebo ne, je nezbytné k získávání zpětné vazby.

Proč musí být testování součástí vaší firemní strategie?

Je nutné k zjištění, zda oslovujete správné publikum tím správným způsobem, nabídkou a ve vhodném čase. Bez zpětné vazby není možné tyto informace získat. Lidské potřeby a hodnoty se mění a řada věcí ovlivňuje to, jak se pohlíží na produkty.

Důležité ingredience testování

Existují způsoby testování, které jsou nákladově na minimu a umožňují rychlou akci: Testujte vždy jen jednu proměnnou. Testujte důležité proměnné, které mají zásadní vliv na to, jak propagujete vaše výrobky. Testujte v širším segmentu klíčových zákazníků.

Testování vyžaduje čas a prostředky, proto se je snažte dělat inteligentně.

Zajistěte, aby testování bylo účelné

Vaši zákazníci a míra jejich odezvy vám napoví, jak by měl test vypadat, aby podal přesně tolik informací, kolik potřebujete. Jednou z chyb je příliš úzké pásmo testování - ujistěte se, že získáváte informace z různých vrstev vašich klíčových a potenciálních zákazníků. Dejte si pozor, aby výsledky byly statisticky použitelné.

Testujte tak, abyste mohli snadno reagovat

Ujistěte se, že budete schopni na výsledky reagovat rychle. Žijeme ve světě neustálých změn a něco, co platí dnes, už nemusí být v kurzu druhý den. Nejhorší scénář je neschopnost reagovat okamžitě.

-av-
Zdroj: Marketing Profs - americký server z oblasti reklamy a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketing Profs