Techniky zvyšování odolnosti proti stresu

Nedávno provedený průzkum odhalil, že stres patří mezi 10 nejčastějších zdravotních rizik spojených se zaměstnáním. Ke vzniku kardiovaskulárních chorob postačí i stres střední intenzity. Dlouhodobý chronický stres může postupně vést až k poškození mozku.

Nový přístup vědců spočívá spíše v eliminaci stresujících jevů než v odstraňování následků. Skupina **Niosh** objevila šest stresujících oblastí, z nichž dvě se dotýkají vedoucích pracovníků:
1. hledání způsobů, jak uspořádat pracovní úlohy,
2. záležitosti spojené s odborným růstem.
Současná i původní strategie však trpí jedním nedostatkem: v předvídání stresu jsou charakteristiky osobnosti důležitější než pracovní prostředí.

Podle chování ve stresových situacích je možno rozdělit lidi na
- odolné (tísnivá situace je posílí) a
- méně odolné (snaží se dávat vinu někomu jinému).

Odolnost proti stresu není vrozená, je možno se jí učit. K tomu slouží tři strategie

1. Zpracování zkušeností,
2. Sociální revitalizace a
3. Fyzická revitalizace.

**Datum vydání: V/2001**
Zdroj: Electrical World - Server společnosti Platts s články o energetice, nerostných surovinách a dopravě.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Electrical World