Systém efektivní spolupráce je třeba nejen vytvořit, ale i udržet

Naplnit význam slova „spolupráce“ je na první pohled jednoduché - stačí komunikovat, sdílet informace a přispívat k celkové produktivitě týmu. Na pohled druhý to už ovšem tak jednoduché není. Dosažení efektivní spolupráce a účinného sdílení informací je složitý proces, který je navíc je ovlivňován celou řadou faktorů, jako jsou například lidské emoce, kdy nevraživost mezi zaměstnanci může celý pracně budovaný systém spolupráce zbořit jako domeček z karet.

V mnoha případech může být udržení efektivní spolupráce mnohem těžší, než její navázání. Pokud se ale zaměříte na několik klíčových charakteristik a faktorů, které udržují systém spolupráce v chodu, výsledky budou nadprůměrné. Udržení tohoto systému si v zásadě žádá následující:

1. Ukažte zaměstnancům, proč by se systémem spolupráce měli řídit a jaké výhody to ponese jak jim osobně, tak celé organizaci.

2. Buďte nablízku svým podřízeným, naslouchejte jim a řešte s nimi pracovní problémy, snažte se odstraňovat překážky v komunikaci.

3. Integrujte systém spolupráce a komunikace do všech existujících obchodních procesů firmy.

4. Vytvořte a podporujte důvěru zaměstnanců v tento systém. Zajistěte, aby vždy byly k dispozici požadované informace v kvalitní a srozumitelné formě.

5. Snažte se dostat i ostatní vedoucí pracovníky, včetně vašich nadřízených, do procesů spolupráce a sdílení informací. Celá organizace musí fungovat jako dobře promazaný stroj.

-ds-

Zdroj: E-doc Magazine - server s informacemi o správě podnikového obsahu a CRM
Zobrazit přehled článků ze zdroje E-doc Magazine