Styly vedení a jejich charakteristika

Styl vedení kolísá podle osoby a podle situační potřeby. Vedoucí styl je částečně styl rozhodování a částečně motivování zaměstnanců. Může být věcí osoby, která řídí, ale předpokládáme, že její volby s vždy vztahují k potřebám dané situace.

Když vedení dělá všechna rozhodnutí samo a zaměstnancům pouze přikazuje, co kdo má udělat, nazýváme ho samovládné. Hlavní idea je, že tito vůdci by měli dávat příkazy, když nějaký projekt tlačí čas, když si ostatní nevědí rady nebo nejsou dostatečně motivovaní.

Dalším stylem je spoluúčast. Bývá také někdy označován jako demokratický nebo poradní. Při tomto stylu řízení jsou do vedení a rozhodování zapojeni i jiní lidé. Od tohoto stylu se očekává, že týmové rozhodnutí přinese lepší výsledky.

Klasické liberální vedení znamená, že hlavní činitelé nechávají dělat rozhodnutí svůj tým. Tento styl je nazývaný posilující a má za důsledek uvolnění. Zaměstnanci mají volné pole působnosti v tom, co chtějí dělat. Zároveň nad nimi ale vedení neztrácí kontrolu.

Tyto tři styly jsou nejzákladnější. Dnes existuje mnoho jiných stylů, ve kterých se třeba prolínají i ty základní. Žádný ze stylů vedení ale není ten nejsprávnější.

-pk-

Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101