Styl vůdcovství záleží na situaci

Různé situace vyžadují různé přístupy a dovednosti. Co funguje v jedné situaci, může být katastrofa pro druhou. Diskuze o rozdílech mezi vůdcovstvím a managementem odkryla řadu pravd. Vyplývá z nich, že vůdcovství a management jsou velmi rozdílné, ale je těžké říct přesně jak. Že vůdcovství je těžší než management, ale lidé, kteří ho mohou provádět, jsou velmi vzácní. A také že management může být tou nejhodnotnější dovedností, pokud zrovna není vůdcovství kriticky důležité. To, že jsou tato tvrzení do jisté míry protichůdná, ještě neznamená, že jsou mylná. Plyne z nich, že leadership a management jsou situační – různé scénáře volají po různých odpovědích a rozdílných dovednostech.

Koncept situačního vůdcovství zpopularizoval guru Paul Hersey, který vytvořil praktickou matrici k určování množství řízení a podpory, které by měl vůdce poskytovat, a určil dovednosti potřebné pro lídra a jeho následovníky. Jiný situační model vůdcovství vymyslel Bradford Brown ze společnosti McKinsey & Company konkrétně pro manažery IT oddělení. Ve společnostech, kde IT nefunguje dobře, kde IT trápí základní problémy, vůdcovství vyžaduje, aby měl manažer hluboké znalosti základových procesů IT a mentalitu hasiče požárů. V podnicích, kde IT oddělení fungují bez problémů, kde uznávají strategickou důležitost IT, by měl vůdce být schopen spojit se s vyššími manažery, mluvit jejich řečí, porozumět jejich byznysu a zároveň mít vizi, jak využít moci IT pro konkurenceschopnost podniku.

Brownovo pojetí můžeme přenést na obecnější úroveň. Vyplývají z něj dva protikladné pohledy na IT a manažerskou roli:
- Strategický pohled – IT je viděna jako klíčový nástroj dosažení konkurenční výhody a je řízena podle toho, s ohledem na potřebu zvýšení efektivity výdajů na IT.
- Podnikový pohled – IT považuje za pomocnou funkci, které by mělo být dosaženo za co nejnižší náklady.

-ba-
Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com