Studium US-MBA na FP VUT v Brně – Zisk pro praxi

Miloš Škrdlík, Maloobchodní síť BRNĚNKA, spol. s r.o.

Studium MBA není jen důležitým prvkem k určité prestiži ve společnosti, ale je především důležitou aplikací širokých poznatků do praxe. Vstupní investice do studií MBA se jednoznačně vyplatí – získané znalosti od renomovaných lektorů a praktiků – jsou k nezaplacení.

Hlavním cílem mého US-MBA studia bylo rozšíření mých znalostí a dovedností pro zlepšení výkonnosti a celkových výsledků firmy. Vsadil jsem na osvědčenou instituci - Fakultu podnikatelskou VUT v Brně. Z veřejně dostupných zdrojů je studium MBA mnohdy chápáno spíše jako zaplacený titul. Na FP VUT v Brně je však opak pravdou.

Je zde jednak vysoká míra samostatnosti ve formě samostudia, tak i mnoho velmi kvalitních meetingů se zkušenými odborníky. Velký důraz při výuce je kladen zejména na kvalitu přednášejících, kteří mají zkušenosti nejen z vlastní řídící práce ve svých firmách, ale i ze zahraničí. Jednou z výhod tohoto programu je i možnost návštěvy špičkových prosperujících zahraničních firem, čímž je možno bezprostředně poznat nejen rozdíly v realizaci zahraničních obchodních procesů, ale také získat zkušenosti přímo od vrcholových pracovníků navštívených firem. Tyto je pak možno cíleně a účelně transformovat a integrovat do vlastní strategie a řízení firmy.

Dále je pak výuka cílena zejména na problémy strategického řízení firem, změn v rámci učící a měnící se organizace, na porozumění hloubky povahy rizik zahrnutých do jakéhokoliv manažerského rozhodování a způsobu minimalizace těchto rizik, na modelování komerčních společností ve virtuálním světě, atd. Za významnou výhodu tohoto studia také považuji možnost aplikace zadaných úloh přímo na vlastní podnik. Tím mohou být zpracovány zcela konkrétní analýzy, návrhy možných řešení s jejich následnými konzultacemi s lektory a vyhodnocením jejich kladů a záporů. To vše je neocenitelné z pohledu naprosto těsného sepjetí teorie s praxí!

Absolvováním uvedeného US-MBA studia na Fakultě Podnikatelské VUT v Brně jsem získal velmi ucelený soubor vědomostí, který plně využívám k ještě účinnějšímu a efektivnějšímu řízení naší firmy. Její pozitivní výsledky jsou v současné době i toho zásluhou! Dnes jsem velmi rád, že jsem se tak před několika lety rozhodl. Byla to velmi zajímavá léta studií a výsledek stál a stojí stále za to!

Investice do studií US-MBA se na FP VUT v Brně násobně vrací zpět a může zajistit výrazné změny a posun ve všech oblastech řízení firmy a tím i zlepšit její výkonnost a celkové výsledky. Vřele tato studia doporučuji a věřím, že bude mít pro vás stejně tak velký přínos, jako měl pro mě. Přeji hodně štěstí!

Podrobné informace o tomto studiu získáte na oficiální stránce www.us-mba.cz.