Studie zjišťující využití softwaru v distribučních společnostech

V prosinci 1999 byl celkovému počtu 743 odběratelů magazínu TED Magazine z řad manažerů a zaměstnanců distribučních společností rozeslán dotazník ohledně používaného podnikového softwaru, ve kterém se zjišťovaly následující skutečnosti:
* Jaké podnikové aktivity distributora software podporuje,
* Kteří poskytovatelé softwaru jsou pro obor distribuce elektřiny důležití,
* Jak jsou respondenti obeznámeni s jednotlivými softwarovými společnostmi,
* Jaké faktory je třeba brát v úvahu při výběru podnikového softwaru.

Nejvíce odběratelů bylo z řad manažerů informačních systémů a ostatních nespecifikovaných profesí. Nejvíce byly zastoupeny firmy s 50 a více zaměstnanci. Ukázalo se, že distribuční společnosti nejvíce používají software od firmy **Nx Trend** a **Trade Service Systems**, avšak velmi často byly zastoupeny zcela neznámé značky výrobců.

Respondentům asi nejlépe utkvěla v paměti společnost **Trade Service Systems**, dále **Prophet 21** a **Eclipse**. 32 % respondentů používá softwarový systém pro podnikové aktivity. 69 % jej využívá pro účetnictví, 68 % pro správu majetku, a 67 % pro zadávání objednávek a nákup. Pro výběr softwarového systému jsou nejdůležitějšími faktory snadnost používání (ease of use) a školení a technická podpora poskytovaná výrobcem.
Zdroj: tED Magazine - americký magazín pro distributory elektřiny
Zobrazit přehled článků ze zdroje tED Magazine