Studie: Ženy ve vedení více riskují

Ilustrační snímek

Větší počet žen v nejvyšším vedení firem může významně zvýšit míru riskování s finančními zdroji. Ukázala to studie skupiny akademiků a bankéřů z Německa, USA a Velké Británie s názvem Executive board composition and bank risk taking, o které informoval britský list The Daily Telegraph. Studie vychází z analýzy proměnlivosti zisků německých bank v období 16 let v závislosti na změnách v obsazení představenstev.

Vedoucí studie, Thomas Kick z německé centrální banky Bundesbank vysvětluje na základě zjištění výzkumu, že toto „nekonvenční“ chování žen má dva důvody. Prvním je nedostatek zkušeností žen v nejvyšším vedení v porovnání s muži, druhým pak vyšší míra agresivity těchto žen. Smíšená představenstva podle něj také vyvolávají více vnitřních rozbrojů, což jim znesnadňuje rozhodování.

To je v rozporu se současným tlakem na zapojování více žen do vedení firem, který sílí nejen v Evropě a opírá se o předpoklad, že diverzita vedení přispívá k lepšímu rozhodování.

Celá studie je k dispozici ke stažení zdarma na stránkách Bundesbank zde. Kromě vlivu zapojení žen do představenstev analyzuje také vliv zapojení mladých lidí a absolventů postgraduálních vysokoškolských programů.

-kk-

Zdroj: Telegraph.co.uk - portál britského deníku The Daily Telegraph a nedělníku The Sunday Telegraph
Zobrazit přehled článků ze zdroje Telegraph.co.uk