Studie: Ekonomický vývoj Česka, Slovenska a Rakouska od roku 1990

Ilustrační snímek

Česká republika, Slovensko a Rakousko mají mnohé společné ekonomické rysy. Patří mezi ně například výrazná sociokulturní podobnost, společné místo v prostřední třetině žebříčku evropských zemí dle velikosti ekonomik nebo silná vazba na německou ekonomiku. Jsou zde však i výrazné rozdíly, především v ekonomické vyspělosti.

Všechny tyto znaky sleduje nová publikace Českého statistického úřadu s názvem Srovnávací analýza vývoje ekonomik České republiky, Slovenska a Rakouska. Publikace mapuje vývoj zmíněných tří ekonomik od 90. let minulého století. Zvláště si všímá změn v období rozšiřování Evropské unie a srovnává dopady ekonomické krize od roku 2009.

Překonáme Rakousko?

Pokusme se identifikovat, co mohlo stát za silným růstem ekonomiky Slovenska, proč se ekonomice ČR méně dařilo využít potenciál, který se jí jako velmi otevřené ekonomice – podobně jako slovenské – nabízel v souvislosti s uvolněním evropského trhu. Identifikujme hlavní rozdíly a pokusme se odpovědět na otázku, do jaké míry leží příčiny odlišností i v oblasti hospodářských politik a jak reálná je možnost výrazného přiblížení České republiky a Slovenska ekonomické úrovni v Rakousku,“ shrnuje autorka publikace Drahomíra Dubská.

Publikace je rozdělena do pěti částí:

1. Shrnutí

2. Výchozí pozice v ekonomické vyspělosti

3. Ekonomická výkonnost ČR, SR a Rakouska podle vývoje HDP

4. Příčiny růstu ekonomik ČR, SR a Rakouska podle struktury výdajů na HDP a jejich vývoj

5. Váhy jednotlivých odvětví v ekonomikách ČR, SR a Rakouska podle vytvořené hrubé přidané hodnoty

 

Jednotlivé části i celá publikace jsou k dispozici online na stránkách ČSÚ zde.

-kk-

Zdroj: Český statistický úřad - Ústřední orgán státní správy České republiky. Zabezpečuje získávání a zpracování údajů pro statistické účely.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Český statistický úřad