Strategický nástroj pro správu znalostí

Článek se zabývá způsobem a metodami, jakými informační technologie podporují správu znalostí. Popisuje také proces výběru správného softwarového nástroje pro správu znalostí a možnosti, které dnešní softwarové nástroje nabízí. Vychází z průzkumů dostupné literatury, nabídek jednotlivých dodavatelů a dotazníků vyplněných uživateli softwarových nástrojů KM.

Předtím, než se vytvoří strategie pro správu znalostí a než se zavede software pro správu znalostí, měla by si organizace uvědomit, jaké znalosti bude sdílet, proč je bude sdílet a s kým. Tento krok je nutný, protože dodatečné modifikace systému jsou obtížné, časově náročné a nákladné.

Strategická úroveň systémů KM zahrnuje:
* Identifikaci problému týkajícího se správy znalostí a jeho začlenění do kontextu celé firmy. Díky tomu je možné správně vybrat platformu pro rozvoj strategií KM.
* Identifikace procesů správy znalostí, které jsou nutné pro implementaci strategie správy znalostí.
* Stanovení potenciálu navrhovaných strategií správy znalostí a jejich vlivu na zlepšení produktivity a výkonu firmy.

V článku jsou dále popsány prototypy strategických nástrojů, jako je např. nástroj pro definici problému.

**Datum vydání:** XII/2001
Zdroj: Knowledgeboard.com - americký portál věnovaný tématu správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledgeboard.com