Stížnosti na pracovišti

Autor článku uvádí několik rad, jak se vypořádat s nepříjemnými lidmi.

Do první skupiny patří lidé, kteří se chovají jako nadřízení, ačkoliv nemají potřebnou pravomoc. Nemístné narážky na pracovní výkon je třeba slušně odmítat. Skutečného nadřízeného je nutno ujistit o otevřenosti k připomínkám, ale také o vlastní připravenosti k plnění úkolů.

Jiné těžkosti působí spolupracovníci, kteří kopírují výsledky práce ostatních. Zde je nejdůležitější neoplácet stejnou mincí a v případě nutnosti obeznámit se situací vedoucího.

Někteří spolupracovníci zase neumí naslouchat a předstírají, že všechno znají.

Na závěr je uvedeno několik tipů pro případ, že ani intervence vedoucího nepomáhá. Nelze vyloučit ani změnu zaměstnání.

**Datum vydání: V/2001**
Zdroj: HumanResources.com - kanadský portál pro zaměstnance i zaměstnavatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje HumanResources.com