Stav IT v českých firmách

Společnost Hewlett-Packard zadala společnosti Factum Invenio úkol provést výzkum, který by zhodnotil současný stav v oblasti IT v českých firmách. Výzkum probíhal v období srpen až září 2005 jako kombinace hloubkových rozhovorů s vybranými představiteli 24 firem a řízených osobních rozhovorů na vzorku 185 respondentů. Respondenti pocházeli z řad ředitelů IT a vrcholových manažerů zodpovědných za správu IT ve firmách a institucích z oblasti veřejné správy, telekomunikací, financí, zahraničních firem a společností z CZECH TOP 100.

Aktuální problémy IT ve firmách zahrnují podle této studie potřebu zajistit flexibilitu, snižovat rizika a snižovat náklady. Interní provozní záležitosti jsou nejčastěji řešeny jednou týdně (37 % firem). 27 % firem pak řeší tyto záležitosti jednou měsíčně a pětina jednou za půl roku. Požadavky od vedení se v útvaru IT naopak řeší nejčastěji jedenou měsíčně.

Pokud firmy používají podpůrné softwarové nástroje, je tomu nejčastěji v oblastech správy serverů a sítí. V oblasti správy procesů je podpůrnými nástroji vybavena jen třetina firem. Ze studie dále vyplývá, že v oblasti IT je stále nutná osvěta, neboť například jen 35 % vrcholových manažerů znalo pojem ITIL (Information Technology Infrastructure Library) a jen polovina dokázala uspokojivě vysvětlit pojem „procesy“.

Mezi nejžádanějšími dodavateli řešení pro komplexní správu aplikací a procesů ve firmě vedou Hewlett-Packard, IBM a Computer Associates.

-kk-

Zdroj: Marketingové noviny - články a zajímavosti z oblasti obchodu a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketingové noviny