Starbucks nabízí uchazečům online simulaci

Linda Glassová, manažerka v oblasti strategického náboru pro firmu Starbucks je „matkou“ nového internetového procesu pro uchazeče. Firma zaměstnává v celosvětovém měřítku 170 000 lidí a nároky na personál HR jsou proto značné. Nový proces poskytuje žadatelům možnost „vyzkoušet“ si pozici online. Zároveň je to ale velmi výhodný nástroj i pro firmu, která může zhodnotit výkon uchazečů, kteří simulaci různých prvků pozic využijí.

Dosud dokončilo nový proces více než 1 000 osob a více než 85 % jej považuje za jasný a jednoduchý pro pochopení a navigaci. Uvedli, že díky němu lépe pochopili pozici a mohli určit, zda je pro ně vhodná.

Starbucks se také zaměřuje na interní talenty: spustili stránku „My Partners Career“, kde mohou zaměstnanci – nazývaní partneři - klást otázky a sdílet znalosti. Stránku jich navštívilo již 130 000.

-av-

Zdroj: Society for Human Resource Management - největší světová profesní organizace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Society for Human Resource Management