Stálý hlad po informacích

Tok informací je dnes zásadním faktorem umožňujícím organizacím dosáhnout stanovených cílů. Strategický tok informací pomáhá řídit konkurenceschopnost, snižuje operační náklady a rozšiřuje možnosti příjmů. Informační manažeři musí být připraveni na nejrůznější scénáře a mít odpovídající mechanismus vždy po ruce. Koncept strategické informační administrativy se nazývá management životního cyklu informací (information lifecycle management – ILM). Mapuje hodnotu informací a zdrojů a řídí je k cílům společnosti v pravý čas.

S přístupem ILM informační manažeři mohou chránit více informací za lepší cenu, udržet užitečné informace přístupné, redukovat riziko a náklady na aktualizaci a migraci nového softwaru a platform, snížit náklady na archivaci a konzervaci, atd. Informace přicházejí v nejrůznějších formách a jejich počet roste, například do roku 2006 se očekává celosvětový nárůst počtu e-mailů na 35 miliard denně. Informační management poskytuje ILM metodu k organizování informací, umožňuje snadné vyhledávání podle potřeby, zabezpečuje ochranu informací a jejich rychlé obnovení, zlepšuje produktivitu a minimalizuje prostoje.

Článek podrobněji popisuje proces informačního managementu a otázky k uvážení před výběrem informačního řešení. Přístup řízení informací by měl být užíván jako proces plánování a každá fáze procesu ohodnocena z hlediska výhod. Komplexní strategie pomáhá řídit průběh obchodu přes ochranu informací, jejich přístupnost a dostupnost.
-ba-
Zdroj: DM Review - stránky věnované správě dokumentů, Business Intelligence a řízení vztahů se zákazníky
Zobrazit přehled článků ze zdroje DM Review