Správná interní komunikace může zachránit firmu

Uspět v programu změny a zlepšení hospodaření podniku je vždy obtížná záležitost s pouhou poloviční šancí na úspěch. I když jste si vědomi důležitosti komunikace a informujete zákazníky poctivě a pravidelně, přesto se kýžená efektivita, prosperita a zvýšení produktivity nedostaví. Co teď? Zdánlivě jste pamatoval na každý detail – ale bylo tomu tak doopravdy?

Neopomněli jste dostatečně komunikovat také s vašimi zaměstnanci? Jaká informovanost panuje ve vašem táboře? Porozuměli vaši lidé plně tomu, v jaké situaci se podnik nachází? Právě interní komunikace bývá záležitostí maximální důležitosti – vědí-li pracovníci o podniku co nejvíce, spíš se ztotožní s cíli managementu a hodnotami, jež preferuje. Dobrá informovanost pomáhá zajistit vzájemnou důvěru a pozitivní změnu myšlení .

Než se vám to podaří, musíte překonat mnohé překážky, jakými jsou nedostatek důvěry a pracovní morálky, velká absence, rozhodování o podniku pouze v okruhu špičkových manažerů a další. Výzva ke komunikaci musí přijít shora. Jednejte otevřeně a čestně. Buďte přiměřeně stručný.Zaměstnanci musí znát účel změn a svoji úlohu v nich. Mějte na paměti, že podnik není jen skupina zaměstnanců, ale lidé – vaši spolupracovníci.

**Datum vydání: IV/2002**
Zdroj: Management First - články z oblasti managementu, marketingu, IT a lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management First