Správa znalostí, znalostní organizace a odborníci v oboru znalostí

Článek se zabývá definicí správy znalostí a jejím přínosem pro společnosti. Dále poskytuje firmám tipy, jak postupovat při implementaci správy znalostí. Čtenář se též dozví, jakou úlohu mají ve znalostní společnosti jednotliví zaměstnanci a odborníci na znalosti.

Správa znalostí pomáhá organizacím adaptovat se na stále se měnící obchodní a konkurenční prostředí. Zahrnuje organizační procesy, které využívají synergické kombinace technologií pro zpracování dat a informací a tvůrčích a inovativních schopností lidí.

Rozdíl mezi znalostmi a informacemi spočívá v tom, že v informačním řetězci hodnot jsou lidé považováni za druhořadý prvek a na prvním místě stojí technologie. Ve znalostním řetězci hodnot jsou naopak nejdůležitější znalosti lidí, které se dále předávají do určitých technologických systémů. Firmy se musí zaměřit právě na tento lidský aspekt správy znalostí.

Pracovníci ve znalostních organizacích by měli umět pracovat se systémy pro správu znalostí, chápat jejich význam pro strategické cíle organizace a také význam své práce pro celou organizaci. Měli by také umět posoudit, zda jsou „nejlepší postupy“ organizace v souladu s dynamikou obchodního prostředí a konkurence.Tato tvůrčí činnost vyžaduje určitou samostatnost, proto je obvykle nutné přehodnotit dosavadní strukturu a hierarchii společnosti.
Zdroj: brint.com - americký portál věnovaný řízení rizik, IT a znalostnímu managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje brint.com