Správa znalostí vyžaduje hledání nových znalostních zdrojů

Řada společností přijala strategii správy znalostí kvůli zlepšení své konkurenceschopnosti. Aplikovat správu znalostí znamená také vzít na vědomí nové znalostní zdroje.

Obecně platí, že znalost je součástí kontinua, které odborníci v oblasti správy znalostí zobrazují jako pyramidu: základna pyramidy představuje **data,** střední část **informace** a na samotném vrcholu leží **znalosti**. Někteří teoretici mluví ještě o vyšší kategorii, kterou je „moudrost“.

Kathy Curley – viceprezident společnosti Communispace Inc. – dělí znalosti na:
- vyjádřené
- dosud nevyjádřené
- nepostižitelné
Z tohoto pohledu představuje poslední kategorie hranici možností správy znalostí.

Podle Johna S. Browna – vedoucího výzkumu společnosti **Xerox. Corp.** - může být skutečným podnětem ke změnám teprve znalost získaná za hranicemi společnosti. Brown klade velký důraz na vztah společnosti se zákazníkem.

Klíčem k úspěchu je vytvoření struktur na podporu vytváření a výměny znalostí mezi zaměstnanci.

*Datum vydání:* 01/2001
Zdroj: Knowledge Management Magazine - zdroj informací pro oblast knowledge managementu (správy znalostí)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge Management Magazine