Správa znalostí ve společnosti Whirlpool - případ dobré intuice

Byl jednou jeden prezident jedné globální společnosti a ten měl smělou vizi: „Kdyby tak bylo možné shromáždit všechny znalosti a zkušenosti z naší firmy a udělat z nich skutečnou hmatatelnou tržní hodnotu, na které by se dalo dále stavět...!“ Viděl totiž, jak jeho kolegové a podřízení ztrácí čas hledáním potřebných informací a věděl také, že spousta z těchto informací je ukrytých někde v hlubinách organizace a nikdo nemá šanci se k nim dostat.

Tou globální organizací zmiňovanou na začátku je Whirlpool. Prezident se poradil se svými spolupracovníky a posléze se rozhodl svou smělou myšlenku realizovat. Snažil se přitom postupovat tak, aby nespustil další megaprojekt, z něhož by se postupem času stal další klasický megakrach. Proto vypracoval společně s týmem odborníků strategii skládající se celkem ze 4 fází: identifikace problému, analýzy SWOT, výběru vhodných nástrojů a implementaci výsledného efektu do projektových plánů a vlastní testování.

Pracovní skupina spolupracovala se všemi složkami organizace a zjišťovala, co by pro koho bylo v systému správy znalostí přínosné. Ze seznamu několika set požadavků různých skupin uživatelů se posléze daly identifikovat některé společné body:
* Stránka, ze které by si uživatel sám mohl upravovat databázi odborníků a přístup do ní,
* Globální databáze projektů řízených zaměstnanci společnosti,
* Možnost prohledávat otázky a odpovědi nebo klást nové otázky globální komunikační skupině.
Zdroj: Knowledgeboard.com - americký portál věnovaný tématu správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledgeboard.com