Správa znalostí v krizovém řízení

Správa znalostí v krizovém řízení

Efektivita rizikového managementu v případě katastrof a havárií závisí především na správné informovanosti všech zúčastněných osob a kvalitně naplánovaném sledu akcí, které podniknou. V realizaci těchto akcí hraje bezesporu největší roli výměna informací a komunikační postupy. Dále není zanedbatelná ani dostupnost dat (pro účely dalšího výzkumu, monitorování a hodnocení rizik).

Kvalitní informace relevantní krizovému řízení při katastrofách by měly obsahovat například popis pracovních podmínek, odkazy na důležité zdroje a možnosti přístupu k nim. Díky rozvoji moderních komunikačních metod je možné předávat si zkušenosti a odborné znalosti, což významnou měrou přispívá ke správnému rozhodování. Účinný informační management při katastrofách by měl zahrnovat především:
* Znalost současných aspektů a problémů informačního managementu,
* Hodnocení iniciativ v této oblasti v různých zemích světa,
* Vybrané národní informační projekty,
* Technické informace a vlastní zkušenosti týkající se jednotlivých rizik,
* Diskusi o možné eliminaci těchto rizik.
Zdroj: Knowledgeboard.com - americký portál věnovaný tématu správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledgeboard.com