Správa znalostí v Intec Engineering

Když americká společnost Intec Engineering zahájila v roce 1984 svou činnost v oblasti těžby ropy a plynu, správa znalostí byla jednoduchou záležitostí. Společnost tehdy tvořila jen čtveřice společníků. S postupujícím rozvojem však bylo vše složitější. Začala se tak uplatňovat klasická řešení správy znalostí, jako jsou štítky s klíčovými slovy, tabulky a nakonec databáze. Všechny tyto metody dostačovaly pro sdílení znalostí ve formě dokumentů nebo směrnic. Ukázaly se však nevhodnými pro sdílení znalostí implicitních, nevyřčených, zejména když počet zaměstnanců dosáhl tří set a společnost již operovala na více než dvou tisících místech.

Společnost potřebovala sdílet znalosti aktuálně, v průběhu jednotlivých projektů. Oslovila tedy softwarové vývojáře, které pečlivě zvolila na základě svých požadavků. Zvláštní tým softwarové společnosti Ask Me Corp. tak navrhl schéma znázorňující možnosti, jak znalosti v praxi sdílet. Hlavním cílem bylo umožnit zaměstnancům nalezení potřebných dokumentů nebo odborníků ke konzultaci, nebo alespoň způsobu, jak dokumenty nebo odborníky sehnat.

Zaměstnanecká znalostní síť s názvem AskIntec byla na intranetu Intec Engineering spuštěna v roce 2002. Zaměstnanci z celého světa ji od té doby úspěšně využívají k vyhledávání dokumentů a spojení s firemními odborníky. Znalostní systém AskIntec je z dnešního technického hlediska zcela obyčejný. Úspěch správy svých znalostí však Intec Engineering spatřuje zejména ve svém strategickém přístupu, vypracování původního schématu. Dnes má již sedm set zaměstnanců a každý týden se jich do znalostního systému přihlásí tři až pět set.

**Datum vydání:** VI/2003
Zdroj: darwinmag.com - Magazín věnovaný informačním technologiím a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje darwinmag.com