Správa znalostí pro začátečníky - co je třeba vědět

Správa znalostí pro začátečníky – co je třeba vědět

Autorka v článku poskytuje základní informace o správě znalostí a o tom, jak se dají znalosti v rámci organizace sdílet. Systémy správy znalostí umožňují shromažďovat poznatky a znalosti všech zaměstnanců a dle potřeby je využívat.

Organizace by měla považovat implementaci správy znalostí za „změnu životního stylu“. Tomu však odpovídá také změna kultury celé organizace. Všichni zaměstnanci by měli mít jasno v tom, jaké jsou cíle a záměry firmy.

Se správou znalostí souvisí i řízení vztahů se zákazníky. Zaměstnanci, kteří mají na starosti styky se zákazníky, by si měli ujasnit, jaké informace od zákazníků potřebují a kdo k nim bude mít přístup.

S procesem správy znalostí by se měla seznámit všechna oddělení, přičemž by zde také měla být možnost poskytovat zpětnou vazbu a rozhodovat o tom, v jakém směru je správa znalostí použitelná právě pro každé konkrétní oddělení.

Je třeba vytvořit podnikové znalostní sítě a podporovat formaci skupin a komunit. Pokud budou mít zaměstnanci možnost komunikovat mezi sebou, vytváří se v podstatě „lidské databáze“. Přenos informací by také neměl probíhat jen jedním směrem (shora dolů), ale obousměrně (od níže postavených zaměstnanců k vedoucím pracovníkům).

**Datum vydání:** XII/2001
Zdroj: Progressive Leadership - Stránky firmy Progressive Leadership věnované správě znalostí a osobnímu poradenství a školení vedoucích pracovníků.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Progressive Leadership