Správa znalostí pro začátečníky 4: Jak fungují online komunity?

Lidé mají přirozenou potřebu komunikovat a vytvářet vztahy. Z této potřeby vychází koncept online komunit, které se začínají rozvíjet. Zatímco v reálném světě se komunity vytvářejí hlavně na základě geografické blízkosti, online komunity vznikají díky určité potřebě nebo zájmu, který lidé chtějí sdílet. Článek poskytuje přehled nejdůležitějších typů online komunit, faktorů, které je tvoří a různých nástrojů, které komunity využívají.

Online komunita se dá definovat jako skupina lidí, které spojuje společný účel, zájem nebo aktivita a kteří se s postupem času stále více poznávají. Tito lidé se nemusí potkávat tváří v tvář, ale vyměňují si určitá sdělení a nápady prostřednictvím počítačových nástěnek a sítí. Rozlišujeme následující typy online komunit:
* Praktické komunity. Jejich členy spojuje stejná profese.
* Komunity okolností. Lidé se sdružují do skupin na základě určité události, která se jich nějak dotýká.
* Zájmové komunity. Jejich členové sdílí určitý zájem – např. o taneční hudbu.

Online komunita není jen skupina lidí, kteří spolu online komunikují. Online komunita má několik společných znaků – jsou jimi jasně definovaný cíl, proces vytváření členství, podmínky a pravidla, obsah vytvářený členy a lidé, kteří se komunikace účastní. Společnosti si v současné době začínají vytvářet vlastní online komunity. Rozlišujeme tři typy podnikových komunit:
* Komunity **Business to Employee** – upevňují vztahy firmy se zaměstnanci, kteří pracují doma nebo v jiných zemích.
* Komunity **Business to Business** – vytváří a upevňují vztahy s dodavateli a obchodními partnery.
* Komunity **Business to Consumer** – vytváří a upevňují vztahy s novými a stávajícími zákazníky.

**Datum vydání:** VI/2002
Zdroj: Knowledgeboard.com - americký portál věnovaný tématu správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledgeboard.com