Správa znalostí může v období recese posloužit jako záchranné lano

Stagnující společnosti mají tendenci propouštět zaměstnance a vzdávat se nových obchodních iniciativ. Mimo nebezpečí nejsou ani informační technologie. Nejvíce ohrožený bývá rozpočet na zaměstnanecké portály a na správu dokumentace. Odepření přístupu k podnikovým znalostem však nejvíce poškozuje právě ty, kdo je v období recese potřebují více než kdykoliv předtím.

Společnost **Skandia Insurance Co.** vyřešila pomocí portálů spolupráci mezi šesti metodickými skupinami poté, co vedení zakázalo cesty zaměstnanců na pracovní setkání celopodnikového rozsahu. Na těsnější propojení znalostních aktiv se zaměřili také manažeři firmy **Cisco Systems Inc.** - intranetový systém sjednocuje (ve formě tzv. „metadat“) přibližně 15 miliónů stránek. **Světová banka** zase zpřístupňuje na svém intranetu videozáznamy diskusí.

Program správy znalostí musí umožňovat změnu zaměření, tj. například přechod od inovací a vytváření nových znalostí ke standardizaci, jež se vyznačuje nízkým rizikem. Pro **Ford Motor Co.** byl tento přechod přínosem i z hlediska firemní kultury.

**Datum vydání: VII/2001**
Zdroj: Knowledge Management Magazine - zdroj informací pro oblast knowledge managementu (správy znalostí)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge Management Magazine