Správa nestrukturovaného obsahu prostřednictvím podnikových informačních portálů

Tato práce pojednává o aspektech správy informací realizované pomocí podnikových informačních portálů. Příchod relačních databází a datových skladů totiž způsobil revoluci ve způsobu sběru, organizování a správy strukturovaných informací, tj. informací o zákaznících, perspektivách, produktech a financích.

„Nestrukturované informace“ (definici tohoto pojmu předkládá autor v úvodu článku) můžeme nalézt na intranetových sítích, v e-mailových zprávách, ve složkách skupinových aplikací (např. Lotus Notes nebo Microsoft Exchange), na veřejných webových stránkách, v textových dokumentech a prezentacích, popř. v multimediálních souborech a objektech.

Organizace, které usilují o sjednocení nestrukturovaného obsahu do příslušných adresářů, dosáhnou značných výhod:
- Vyhledání správných informací ve správný okamžik (hledání může být spojeno s procházením řady zdrojů),
- Úspory vzniklé tím, že nedochází ke zbytečné duplikaci informací,
- Podchycení znalostí odcházejících zaměstnanců,
- Snížení nákladů na tisk a zpřístupnění aktuálních informací,
- Zlepšení vztahů s partnery a se zákazníky.

Jeden z největších problémů při organizování informací spočívá v jejich fyzické lokalizaci (u velkých organizací až desítky tisíc zdrojů) a v různosti fyzických formátů. Významným problémem je také nedostupnost informace v elektronické podobě.

Autor článku mj. objasňuje význam termínů „správa obsahu webu“, „správa obsahu portálu“ a „správa znalostí“.

**Datum vydání: VIII/2001**
Zdroj: Knowledge Management Magazine - zdroj informací pro oblast knowledge managementu (správy znalostí)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge Management Magazine