Sportem ku zdraví a manažerským dovednostem

Ačkoli to tak na první pohled nemusí vypadat, manažeři se mohou potřebným dovednostem učit při sportu. Ať již k tomu zvolí kurt, trávník, ring nebo pohovku, mohou se naučit cenné lekce z oblasti vedení a spolupráce. Sport, jako kolektivní aktivita, učí základní manažerské dovednosti, mezi které patří účel, příprava, vytrvalost, přizpůsobivost, hbitost a správný přístup. Konkrétně to vypadá takto:

- Účel. Každý člen týmu musí chápat svoji roli a to, co musí sám dělat ku prospěchu celku. Manažerovým úkolem je účel podřízeným vysvětlit.
- Příprava. Před vlastní hrou je třeba naučit se správně nosit výstroj, zavazovat boty apod. Úspěch manažera spočívá v tom, že bude své podřízené učit požadavkům od začátku, nikoli předpokládat, že to umí každý. Podřízený by pak měl být schopen orientovat se v současném prostředí a předvídat jeho budoucí vývoj.
- Vytrvalost. Ve sportu i managementu platí heslo: důležité je nevzdávat se. Nikomu se nechce čekat třicet let na to, až se mu podaří dát gól, to však nesnižuje důležitost toho, aby byl vždy připraven k asistenci.
- Přizpůsobivost. Ve sportu i managementu uspějí pouze ti, kteří se dokáží přizpůsobit aktuální realitě, pochopit změnu a zareagovat tak, že v konečné fázi zvítězí.
- Hbitost. Hbitý sportovec dokáže prokličkovat mezi soupeři. Hbitý manažer podobně dokáže reagovat na měnící se tržní podmínky a požadavky zákazníků.
- Správný přístup. Správný přístup je ve sportu i managementu rozdílem mezi odkašláváním a rozhodným zvoláním: „Jdeme na to!“ Vychází z důvěry v sebe sama a otevřenosti novým myšlenkám. Je to pozitivní síla jedince, která dává sílu celému týmu.
Zdroj: Baldoni Consulting - Server konzultantské společnosti Baldoni Consulting L.L.C. věnovaný managementu a manažerům.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Baldoni Consulting