Spolupracovat či nespolupracovat?

Britský Národní registr ekonomických subjektů provedl výzkum, ve kterém se zaměřil na obchodní partnerství. Výzkumu se zúčastnilo 106 spolumajitelů firem z východní Anglie, kteří formulovali základní výhody a nevýhody své pozice.

Proč spolupracovat?

Mezi výhody obchodní spolupráce patří podle respondentů možnost sdílení problémů a odpovědnosti, přístup k více znalostem, zkušenostem a dovednostem nebo efektivnější rozhodování na základě více perspektiv.

Proč nespolupracovat?

Za největší nevýhody obchodní spolupráce považují respondenti menší autonomii, nemožnost dělat vždy to, co by sami chtěli, rozdílné osobní názory na vedení firmy, pomalejší rozhodování a ztrátu spontaneity při jednání. Nevýhodné jsou také nákladné konflikty mezi spolumajiteli a rozladění z toho, že odměny často neodpovídají úsilí.

-kk-

Zdroj: Startups - Britský server pro začínající podnikatele.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Startups