Spolupráce s neziskovým sektorem posiluje image společnosti

Vytvoření partnerských vztahů s neziskovými subjekty a organizacemi může být pro firmu značným přínosem – jedním z nich je například zviditelnění podniku. Je však důležité, aby partnerství nebylo zdrojem prospěchu pouze pro komerční firmu – úspěch je možný jen tehdy, když prospívají obě strany a navzájem si pomáhají. Opačný přístup vede k tomu, že veřejnost tuto neupřímnost pozná. Proto je třeba věnovat této problematice zaslouženou pozornost. Jak může firma ukázat skutečnou touhu pomoci v sociální sféře?

Měla by vypracovat dokument definující sociální zodpovědnost firmy, její hodnoty v této oblasti a důvod, proč se rozhodla podporovat daný projekt či neziskovou organizaci. Jaké organizace jsou vhodným partnerem? Výběr ovlivňuje několik základních faktorů. Patří mezi ně poslání a hodnoty neziskové organizace – ty by měly být ve shodě s výše zmiňovanou definicí sociální zodpovědnosti, její finanční prostředky – jakým způsobem jsou rozděleny, zda není hospodaření deficitní atd., způsob řízení či správy, efektivita a celková síla společnosti.

Pro úspěšné řízení partnerství s neziskovými organizacemi je důležitý soulad sedmi složek – jednou z nich je řídící tým, jehož členové by měli reprezentovat všechny oblasti, v nichž se spolupráce odehrává (např. marketing, lidské zdroje, zástupci vedení neziskového subjektu atd.). Je také třeba vyvinout efektivní proces komunikace mezi oběma stranami. Toto partnerství firmu nejen zviditelňuje, ale může být také zdrojem dobrého pocitu a radosti.
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher