Spolu pracovat a spolupracovat

V kultuře spolupráce lidé pracují efektivněji jako komunita řízená společným cílem. Důvěra a otevřená diskuze jsou způsobem spolupráce. V této kultuře lidé respektují jeden druhého, oceňují své odlišnosti a jsou otevřeni nápadům druhých. Členové si naslouchají a věří ve své síly, odolnost a pokrok přicházejí díky rozmanitosti lidí pracujících pospolu, nikoli díky jednolitému podnikovému egu. Tyto komunity často sdílejí společnou představu, kterou ovšem nesdílí obchodní lídři. Nicméně je důležité, aby lídři podporovali tuto znalostmi vedenou kulturu, kde konverzace slouží ke sdílení a učení a kde práce znamená příště udělat věci lépe. Bez jejich podpory neumožní kulturu spolupráce ani nejlepší technologie.

Jak vytvořit takovou kulturu? Nejde to přes noc. Podniky by měly poskytnout nezbytné nástroje a infrastrukturu, které tuto kulturu podpoří. Nejprve bychom se měli ujistit, že vedení se změnami souhlasí. Tento souhlas by měl zahrnovat i zajištění infrastruktury, spolupracovních nástrojů a místa, kde lidé budou diskutovat, kde se budou setkávat buď osobně nebo virtuálně. Celý proces by měla podpořit ještě výuka a vzdělávání.
-ba-
Zdroj: Knowledgeboard.com - americký portál věnovaný tématu správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledgeboard.com