Spojte IT a marketing

Na oddělení marketingu a IT se tradičně nahlíželo jako na olej a vodu. Firmy si kladly otázku, jak by oddělení IT, které se zarputile soustředí na interní záležitosti a snižování nákladů, mohlo najít společnou řeč s marketingem, který je orientován externě a naopak utrácí peníze. Marketing a IT se však vzájemně potřebují. Zkuste je spojit a dosáhnout lepších výsledků celé firmy.

Obě oddělení sdílejí své cíle na nejvyšší úrovni, zejména snahu o celkový úspěch firmy. Aby toho mohla dosáhnout, musí spojit své znalosti, stanovit si komunikační kanály a přestat hrát žabomyší války o politické otázky a rozpočty.

První krok by měl spočívat ve správném výběru členů spojeného týmu. Měli byste vybrat takové lidi, kteří mají širší perspektivu, chtějí hrát větší roli v rozvoji firmy a rádi spolupracují s ostatními. Je také důležité, aby znali potřeby a cíle obou oddělení. Pak přichází na řadu stanovení společných cílů. Podstatné je zejména vytvořit efektivní komunikační kanály, které zajistí informovanost obou oddělení.

Chcete-li zajistit silný spojený tým IT a marketingu, zapojte představitele obou oddělení do náboru zaměstnanců na klíčové pozice. Hledejte marketéry, kteří mají technické nadání a rozumějí tomu, jak může IT zvýšit výkonnost marketingu. Stejně tak hledejte IT profesionály, kteří chápou, jak marketing pomáhá firmě k vyšším ziskům a budou mu chtít pomoci.

-kk-
Zdroj: Direct Marketing News - americký server věnovaný přímému marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Direct Marketing News