Specifika outplacementu u výkonných ředitelů a vyššího managementu

I vedoucímu pracovníkovi se může stát, že bude propuštěn. Takový člověk obvykle vyhledá služby poradenské firmy, která jej připraví na další průběh kariéry a poskytne mu určité zázemí.

Výkonní ředitelé (tzv. vyšší management) se od středního managementu v mnoha bodech liší, nelze proto na všechny aplikovat stejné metody. Vedoucí pracovníci na vyšších pozicích jsou obvykle nadprůměrně sebevědomí, citově stabilní a mají dobrou schopnost abstraktního myšlení. Dokáží řešit a zvládat více věcí najednou. Rádi o různých věcech diskutují a hledají optimální řešení.

Poradce, který pracuje s člověkem v této pozici, by si měl být vědom výše uvedených zásad a podle nich mu vytvořit určitý program. Vedoucí pracovníci například vyžadují informace o technologických řešeních, protože tato oblast se neustále vyvíjí a oni chtějí zůstat „v obraze“. Velmi důležité jsou také zkušenosti poradců – autor článku tvrdí, že optimální je 10 – 15 let praxe s osobami z řad vyššího managementu.
Zdroj: Career Partners International - server poradenské společonsti CPI
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Partners International