Špatný nábor vyjde draho

Obsadit pracovní místo nevhodným zaměstnancem je horší, než je nechat prázdné. Náklady zahrnují nejen špatný proces náboru, ale i adaptaci a školení nevhodného zaměstnance a také čas a další zdroje, které na to bylo třeba vynaložit. Navíc se přičítá objem času a práce, která není dokončena nebo byla vykonána špatně, poškození morálky ostatních zaměstnanců či loajality zákazníků a konečně i náklady na nahrazení špatného zaměstnance. Některé z těchto nákladů lze vyčíslit, jiné ne. Jak se tedy vyvarovat přijímání špatných zaměstnanců?

- Pracujte na snižování fluktuace. Když už máte dobré zaměstnance, snažte se je udržet. Ujistěte se, že nabízíte konkurenční platy a benefity, ale také příjemné pracovní prostředí. Zajímejte se, co zaměstnanci chtějí.

- Měli byste vědět, co hledáte. Ujasněte si, co od nového zaměstnance očekáváte. Prověřte dosavadní popis dané pozice a případně vytvořte nový. Měli byste znát povinnosti a odpovědnosti hledaného zaměstnance, abyste mohli najít člověka s odpovídajícími dovednostmi, znalostmi a zkušenostmi.

- Důsledně čtěte životopisy a žádosti o zaměstnání. Někteří uchazeči se ve svých dokumentech vylepšují nebo dokonce lžou. Požadujte, aby svým podpisem stvrdili, že uvedené informace jsou pravdivé. Požádejte je také o svolení s kontrolou jejich pracovní minulosti, vzdělání atd.

- Při výběru buďte důslední. Využijte proces přijímacích pohovorů k informovanému rozhodování. Nenechte se pohltit tlakem na to, abyste přijali alespoň někoho. Zbytečně proces neuspěchejte.

- Buďte upřímní v požadavcích na obsazovanou pozici. Pokud má pozice některé problematické aspekty, nezatajujte je. Přijali byste pak zaměstnance se zkreslenými představami, což by nemuselo skončit dobře.

-kk-

Zdroj: WebProNews - americký portál pro webové profesionály
Zobrazit přehled článků ze zdroje WebProNews