Spadla nám morálka, kdopak nám ji postaví?

Všichni známe morálku, je to ten jednotný duch, nálada podniku, ochota vynaložit v práci úsilí nebo pocit vítězství a spokojenosti. Morálka může být zhoubou nebo pomocí pro celkovou životaschopnost podniku a jeho finanční úspěch. O morálku byste se měli zajímat a starat, protože pokud klesne z jakéhokoli důvodu, obvykle s ní spadne i produktivita. Nákladný absentizmus zaměstnanců, pracovní úrazy, fluktuace a nespokojenost naopak vzrostou. Bez vašeho zájmu a akcí proti snižování morálky se nálada, motivace a úroveň aktivity vašich zaměstnanců ocitne v ohrožení. Co s tím můžete dělat? Jak k tomu přistupovat? Jaké jsou známky a indikátory toho, že je něco špatně a že zaměstnanci nejsou šťastní? Ještě předtím než dáte svým zaměstnancům formální dotazník, nebo najmete konzultanta, můžete rozpoznat mnoho symptomů a podniknout mnoho akcí.

Tak zaprvé, opusťte ochranné zdi vaší kanceláře a projděte se. Otevřete oči a uši a získejte dojem z úrovně energie zaměstnanců a jejich spokojenosti. Podívejte se na řízení, dělají to, co by měli, nebo jen apaticky posedávají, jsou demotivovaní a hrají počítačové hry? Jsou potichu, nebo na pracovišti vládne ruch a hlučná atmosféra.

Potom zkuste nejjednodušší způsob, jak zjistit úroveň morálky – ptejte se. Svolejte nahodilý vzorek zaměstnanců z různých oddělení, týmů nebo sektorů a pozvěte je do nějaké nepříliš formální místnosti, nejlépe s malým občerstvením. Prostředí a atmosféra musí být co možná nejvíce pohostinná a vlídná, aby se zaměstnanci otevřeli a sdíleli své zkušenosti, myšlenky a pocity. Ptejte se, co je motivuje, jaké jsou jejich cíle, zda jich mohou dosáhnout ve vaší společnosti, co jim brání v úspěchu, jaké mají nápady, apod.

Potom shromážděte informace a klíčové pracovníky a naplánujte akce, které každý z nich může udělat pro zvýšení morálky. Vytvořte pozitivní atmosféru podporující zaměstnance, která jim dovolí řešit problémy s managementem beze strachu z potrestání. Svolávejte pravidelná setkání zaměstnanců z různých oddělení, interakce může mít pozitivní vliv na sdílení nápadů a odlišných perspektiv. Řada pracovníků má co říct a chce, aby jim bylo nasloucháno. Když se podle jejich návrhu něco uskuteční, nebo je jim alespoň sděleno, že jejich nápady jsou dobré, ale příliš nákladné, stále mají skvělý pocit, že jim šéf naslouchá. Ve výsledku se pozdvihne morálka a o to přece šlo.
-ba-
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com