Socializace správy znalostí a role myšlenkového lídra

Socializace správy znalostí a role myšlenkového vůdce

Ať už je správa znalostí jakkoli oblíbeným a moderním termínem, mnohé firmy si stále kladou základní otázky jako například: Jak zachytit, uchovat a předávat znalosti? Jak zajistit, že bude teoretický koncept sdílení znalostí mezi zaměstnanci skutečně fungovat i v praxi? V takovém případě je důležité uvědomit si, že toho lze dosáhnout pomocí pěstování kultury sdílení znalostí, které nazýváme socializací. Socializace správy znalostí umožňuje sdílení znalostí tam, kde je to skutečně potřeba a učí zaměstnance dělat ty správné věci, na rozdíl od dosavadního dělání nesprávných věcí správně. Změna v chování zaměstnanců se však nemůže odehrát sama od sebe. Proto hrají v procesu socializace správy znalostí významnou roli myšlenkoví lídři.

Myšlenkový lídr je osobnost, která je kapacitou ve svém oboru a současně ji jako kapacitu chápou i zaměstnanci příslušného podniku. Nemusí to však být nutně někdo z vedoucích pracovníků, může to být kdokoli. Jeho úkolem na firemní půdě je přesvědčit ostatní o tom, že síla je nejen ve znalostech, ale i v jejich sdílení. Některé firmy tak zřizují funkce znalostních manažerů (CKO), do kterých se snaží obsazovat právě myšlenkové lídry. Stále více si totiž uvědomují, že striktními příkazy vedení nedokáží nikdy firemní kulturu směrem ke sdílení znalostí posunout.

**Datum vydání:** III/2003

Zdroj: CRM Today - informace z oblasti péče o zákazníka, CRM
Zobrazit přehled článků ze zdroje CRM Today