Slovníček pojmů z oblasti správy znalostí (knowledge management)

Malý výkladový slovník asi 30 základních pojmů z oboru správy znalostí. Definuje pojmy jako informace, znalost nebo zkušenost a na ně navazující pojmy z oblasti podnikání a řízení firmy.
Zdroj: Icasit KM Central - informace z oblasti správy znalostí na webu George Mason University, USA
Zobrazit přehled článků ze zdroje Icasit KM Central