Skupina kamarádů a ti ostatní

Bezpochyby si ceníte svých dlouhodobých zaměstnanců, vy znáte je, oni znají vás, jste skoro jako rodina. Ale i rodina může být dysfunkční. Novým zaměstnancům může připadat uzavřená skupina dlouhodobých zaměstnanců neproniknutelná. Uzavřenost skupiny je hrozbou morálce i produktivitě. Na skupině je vidět, kteří členové drží spolu, kdo se obrací na koho a kdo zůstává vynechán. Finanční ztráty tohoto problému nelze kvantifikovat, jelikož žádný odcházející pracovník neudá jako důvod odchodu pocit, že se cítil vyřazen z kolektivu.

Silné vztahy mezi dlouhodobými pracovníky jsou dobré do té míry, dokud se nový zaměstnanec necítí vyloučený – sociálně i profesně. Pokud se něco takového děje na vašem pracovišti, uvažujte o vytvoření tréninkového systému, při kterém dáte do dvojice vždy nového a dlouhodobého pracovníka, takže se lépe poznají. Dlouhodobé zaměstnance odměňujte za úsilí začlenit nové. Nikdy neřešte personální problémy s dlouhodobými pracovníky, mohli by si to špatně vyložit oni i nováčci. Pozor také na to, že manažeři jednotlivých oddělení často patří do oněch uzavřených skupin dlouhodobých pracovníků. Otevření těchto semknutých skupin je velice důležité pro podnikovou kulturu a další růst.
-ba-
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com