Sjednocená ekonomika: O ekonomických důsledcích informační revoluce

Propojení a výměna informací významně omezují prodlevy mezi jednotlivými fázemi výrobního procesu. Jedním z dříve nepředvídaných důsledků neustále rostoucího propojení světa je nezvyklý rozvoj vztahů mezi podnikatelskými subjekty. S rozvojem komplexních webových stránek ustupují do pozadí vazby krátkého dosahu.

Robustnější informační propojení umožňuje firmám užší specializaci. Klíč ke zvýšení obratu spočívá ve stanovení standardu a v „uzamčení“ výrobku. To vyžaduje investice do infrastruktury a do ekonomiky, jež umožňuje prodej nehmotných produktů.

Sjednocená ekonomika stále více připomíná jiné vysoce komplexní adaptivní systémy. Teorie řízení tak nečekaně čerpá z nových věd o chaosu a komplexnosti. Spíše než diktátorem se zde manažer stává tvůrcem platformy a selektivním zprostředkovatelem.

Jak mají manažeři zvládat nepředvídatelné události, ke kterým bude v budoucnosti jistě docházet? Východisko je pravděpodobně v teorii adaptivních systémů. Ta umožní experimentování, rekombinaci, evoluci a šíření nového „ekonomického života“.
Zdroj: Cap Gemini Ernst & Young - portál mezinárodní poradenské společnosti
Zobrazit přehled článků ze zdroje Cap Gemini Ernst & Young