Šikana na pracovištích na vzestupu?

Podle nových průzkumů je šikana na pracovišti stále běžnější a vážnější, než si mnozí uvědomují. The Workplace Bullying Institute v americkém Bellinghamu, který zkoumá chování, definuje šikanu na pracovišti jako opakované a zdraví škodlivé špatné zacházení, které zahrnuje nadávky, vyhrožování nebo ponižování. Šikanující osoba také často podrývá firemní zájmy.

Nepřátelství na pracovišti je častěji příčinou vážnějších problémů než sexuální obtěžování. Prokazuje se, že šikana má také nepříznivý vliv na rozpočet firmy. Firmy, které šikanu ignorují, si tak dost ubližují. Často se bohužel stává, že asertivní a agresivní tyrany ještě chrání.

Pozitivní stimulace

Vytvoření zdravého pracovního prostředí vyžaduje podporu dobrého chování. Využívání stimulací může být zvlášť důležité pro firmy, které mohou být, snad neúmyslně, náchylné k výskytu šikany. Jedna odbornice citovala příklady firem, kde je soutěživost součástí firemní kultury. Ta pak omlouvá špatné chování, které se může ještě stupňovat. Dobře připravený pobídkový program, kde se odměňuje žádoucí chování, by mohl objasnit nebo předefinovat, co znamená být ve firmě top zaměstnancem.

Zatočte s nimi

Firma Goodwill Southern Kalifornia povolala odborníky, když začalo šikanující chování přerůstat únosnou mez. Díky spolupráci s tímto „doktorem“, vedením firmy a HR pracovnicí Sue Gutierrezovou, která vedla meetingy, dali dohromady směrnice a hot linku pro případy šikany, kterou monitoroval nezávislý poradce. Využívali průzkumy a sezení, aby zjistili, kde se šikana vyskytuje nejčastěji a jak jsou tyto situace vážné. Díky průzkumu odhalili některé chronické tyrany, kteří byli v některých případech poučeni, s několika zvlášť agresivními jedinci byl ukončen pracovní poměr.

Bylo také zkoumáno, jakými způsoby mohou jednotlivci reagovat na šikanu a co se ukazuje jako efektivní a co nikoliv. Případy přímé konfrontace – ať už agresivní (…“jestli se mnou ještě někdy budeš hovořit tímto tónem.“ ) nebo doprošující (…“můžeš prosím přijít s těmito záležitostmi za mnou do soukromí?“) se ukázaly jako nejméně efektivní. Nejúčinnější bylo, když dvě až tři osoby, které nebyly přímo šikanovány, společně oslovily vyšší vedení a tak se vyhnuly situaci „oběť versus tyran“.

Dále je vhodné, aby oběť šikany prošla formálními kanály, zdokumentovaly se incidenty a spolupracovala přímo s HR.

-av-

Zdroj: Incentive Magazine - magazín zabývající se zaměstnaneckými výhodami a motivací.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Incentive Magazine