Šikana na pracovišti může ohrozit i samotnou firmu

Při obtěžování na pracovišti ztrácí nejen oběť, ale i firma. Podle odborníků se jedná o mnohem větší problém, než se zdá. Jednak se obtěžování a problémy s ním spojené bagatelizují, jednak se o něm lidé bojí hovořit.

Nejvýhodnějšími nástroji pro obtěžování jsou nejasné a nejisté podmínky ve firmách, špatná organizace práce, přepracování zaměstnanců, tolerování neetického chování nebo nezdravá konkurence mezi lidmi. Konkurenční boj mezi pracovníky přispívá k tomu, že se používají nečisté prostředky (lhaní, zamlčování informací či donášení).

Obtěžování nejvíce hrozí ve firmách, kde mají manažeři na zaměstnance přehnané požadavky a v případě nedodržení je trestají finančními sankcemi. Lidé tak pracují pod obrovským tlakem a v týmu vznikají problémy.

Podle odborníků nejčastěji obtěžuje člověk, který má nízké sebevědomí a tímto si ho zvyšuje, kompenzuje si nějaké nedostatky. Šikanování pomáhá některým lidem překrýt komplex méněcennosti. Pozor na to, že na tomto člověku to nemusí být vidět, naopak může působit velmi sebejistě. K takovému člověku se časem mohou přidat, například ze strachu, i jiní zaměstnanci.

Na praktiky obtěžování doplácejí i mnozí zaměstnavatelé. Na pracovištích se zhoršuje pracovní atmosféra, vztahy mezi lidmi a samotná organizace práce. To všechno vede k ekonomickým ztrátám v důsledku snižování výkonu, zvyšování práce neschopnosti a demotivace pracovníků.  

Jako prevence funguje vytváření dobrých pracovních podmínek a vztahů mezi lidmi a komunikace mezi pracovníky a vedením. Manažeři by před takovou situací neměli zavírat oči. Naopak by měl každý manažer projít psychologickým školením pro vedení pracovního týmu.

-pk-

Zdroj: HNonline - zpravodajský server slovenského ekonomického deníku Hospodárske noviny
Zobrazit přehled článků ze zdroje HNonline