Šest mýtů o moderní organizaci podniku

Šest mýtů o moderní organizaci podniku

Moderní doba plná změn vyžaduje po všech zaměstnancích i manažerech podniku, aby se přizpůsobili. Tento proces provází celá řada mýtů, které vznikají tehdy, když si lidé neumí určité věci racionálně zdůvodnit, případně když si chtějí něco zjednodušit. Zde je šest z nich:
* Vedoucí oddělení IT ztratili v podniku svou výsadní pozici. Je pravda, že firmy hledají různé způsoby, jak činnost oddělení IT ovlivňovat, k úplnému vyloučení zde však nedošlo. Ve skutečnosti se v mnohých firmách na CIOs spoléhají ostatní výkonní vedoucí, kteří chtějí například zautomatizovat technologicko-obchodní procesy a kalkulace.
* Dlouhodobé projekty jsou passé. Není tomu tak zcela – vedoucí podniků si spíše tyto projekty s dlouhodobým horizontem rozdělili na menší části s krátkodobou návratností. Změnil se trochu i jejich způsob financování.
* Práce v IT nemají budoucnost. Je pravda, že v tomto sektoru došlo k mírné recesi, nicméně znalosti IT v kombinaci s jinými schopnostmi jsou stále velmi žádané (např. v účetnictví).
* Škrty v podnikovém rozpočtu se automaticky projeví na IT. Firmy by se naopak měly bezhlavému škrtání rozpočtů na IT vyhnout a spíše hospodařit rozumně. Mnohdy se dají nakoupit kvalitní IT prostředky za málo peněz.
* IT jsou komodita. Mezi komodity se dá dnes počítat téměř všechno, to by však rozhodně nemělo snižovat strategický význam těchto aspektů či věcí.
* Inovace už se nenosí. Mnoho firem má s inovačními zásahy do struktury podniku špatné zkušenosti, to však neznamená, že bychom se jich měli vzdát úplně.
Zdroj: HotJobs.com - pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje HotJobs.com