Šest aspektů politických dovedností

Co odlišuje vůdce s politickými dovednostmi od ostatních? V první řadě to na nich není nijak vidět. Využívají tyto své dovednosti přirozeně a přirozeně to vnímají i jejich svěřenci. Pokud se však někdo snaží působit, že je politicky zdatný, ale je tomu právě naopak, vnímají jej jako manipulátora a člověka, který slouží jen sám sobě.

Podle profesora managementu a psychologie z americké Florida State University Geralda Ferrise mají politicky zdatní manažeři čtyři základní dovednosti: sociální bystrost, interpersonální vliv, budování kontaktů a zřejmou upřímnost. Centrum pro kreativní vůdcovství pak formulovalo další dva důležité faktory: myslet dříve než mluvit a řídit směrem nahoru.

- Nejdříve přemýšlejte, až pak mluvte. Politicky zdatný manažer umí nejprve zvážit jednotlivé situace a rozhodnout se, jak jednat. Teprve poté své rozhodnutí prezentuje ostatním.

- Řiďte směrem nahoru – a k věci. Znamená to nejen budovat svůj tým, ale i pravidelně komunikovat s nadřízenými. Dobré vztahy je třeba udržovat na všech úrovních organizace.

- Uplatňujte svůj vliv. Manažer, který dokáže efektivně ovlivňovat druhé, buduje silné interpersonální vztahy. Lépe chápe celý kontext situací a může se lépe rozhodovat.

- Zdokonalujte své vnímání. Sociálně bystří manažeři jsou dobrými pozorovateli lidí i situací. Mají silný smysl pro rozlišování a sebevědomí.

- Učte se budovat kontakty. Nejde jen o to, rozdávat vizitky a povídat si s lidmi. Vůdcové s touto dovedností umějí budovat přátelství a přínosné pracovní vztahy, vyjednávat a řídit konflikty.

- Buďte upřímní. Politicky zdatní lidé vykazují vysokou úroveň integrity, autenticity, upřímnosti a nefalšovanosti. Jsou otevření a přímí, inspirují k důvěře a jistotě.

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership