Servery zjednodušují integraci podnikových aplikací

Servery zjednodušují integraci podnikových aplikací

Integrace podnikových aplikací (EAI) je i nadále jednou z největších překážek z hlediska úspěchu v elektronickém obchodu. Urychlení tohoto procesu je důležité především pro společnosti, které se účastní nějaké fúze.

Jádrem přístupu EAI je použití integračních serverů, které vede k omezení nákladů a doby integrace. Nároky na programování podle požadavků zákazníků se omezí o 75 %. Integrační servery rovněž překonávají omezení tradičního přístupu, kdy se navzájem propojoval každý bod s každým.

Typický integrační server v sobě zahrnuje propojovací prvky, prostředí pro specifikaci rozhraní a prostředky řízení procesů a automatizace. Na činnosti serveru se podílejí tři vrstvy:
- vrstva transakcí,
- vrstva přenosu zpráv a
- vrstva překládání zpráv.
Model vzájemné součinnosti, který integrační servery realizují, se bude rozšiřovat i za hranice organizace.

Autor příspěvku uvádí adresy několika firem, které integračních servery dodávají.

**Datum vydání: VII/2001**
Zdroj: Electrical World - Server společnosti Platts s články o energetice, nerostných surovinách a dopravě.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Electrical World