Sedm překvapení nových ředitelů

Většina nových výkonných ředitelů je překvapena neočekávanou a neznámou podstatou své nové role, omezeními v oblasti času či informací a pozměněnými profesionálními vztahy, na které narazí. Odborníci z Harvard Business School upozorňují na základní překvapení, která nové ředitele čekají.

- Máte pocit, že nemůžete řídit danou firmu. Projevuje se to příliš mnoha poradami a taktickými diskusemi. Příliš často se cítíte, jako byste ztratili kontrolu nad svým časem.

- Dávání příkazů je velmi nákladné. Připadáte si jako ve slepé uličce. Zaměstnanci jsou příliš zvyklí konzultovat s vámi vše, než to udělají.

- Je těžké vědět, co se opravdu děje. Slyšíte věci, které vás překvapují. Dozvídáte se o událostech až zpětně. Názory se nedozvídáte přímo.

- Vždy dáváte nějaký signál. Zaměstnanci šíří vyprávění o vašem chování, přičemž upravují realitu. Chovají se tak, že se snaží předvídat to, co se vám bude líbit.

- Nejste šéf. Nevíte, jak si stojíte mezi členy správní rady. Role a odpovědnosti správní rady a managementu nejsou jasné. Diskuse na setkáních rady se omezují jen na oznamování výsledků a manažerských rozhodnutí.

- Uspokojení podílníků není váš cíl. Manažeři a správní rada posuzují činnosti podle jejich vlivu na cenu akcií. Analytici, kteří nerozumějí byznysu, prosazují rozhodnutí, která riskují majetek firmy.

- Jste pořád jen člověk. Poskytujete rozhovory spíše o vás než o firmě. Váš životní styl je více okázalý a privilegovaný než u ostatních vysokých manažerů ve firmě. Máte jen málo aktivit, které se netýkají firmy.

Ředitel se musí v první řadě naučit řídit organizační kontext, spíše než se soustředit na každodenní provoz. Nesmí se však nechat pohltit svou rolí.

-kk-
Zdroj: HBS Working Knowledge - kolekce nejnovějších manažerských trendů z Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje HBS Working Knowledge