Sedm dovedností dobrého vůdce

Dobrý vůdce by měl mí celou řadu dovedností. Článek shrnuje sedm nejdůležitějších.

- Strategické uvažování. Vůdce by se měl umět soustředit na to, co je správné pro organizaci, její zaměstnance a zákazníky, nyní a v budoucnosti. Vyžaduje to zájem řešit nehmotné a neznámé věci a také riskovat. Je třeba vycházet především ze zkušeností a instinktu.

- Odhalování příležitostí. Do této kategorie patří rozvoj firmy, akvizice, prodej, produktové řady, nové služby apod. Vůdce by měl být schopen uvažovat, co bude firma dělat v budoucnosti.

- Rozvoj infrastruktury. Jde o to, nevytvářet přílišnou režii a zajistit vnitřní kapacitu za účelem úspěšného budoucího provozu a rozvoje.

- Finanční intenzita. Jedná se o schopnost chápat firemní čísla a to, co říkají o tom, kde firma byla, je a bude. Dobrý vůdce rozumí tomu, jak obchodní kroky přímo či nepřímo souvisejí s čísly a jak zvyšovat celkovou sílu firemního kapitálu.

- Profesionální sítě. Dobrý vůdce ví, že silné a spolehlivé sítě profesionálních poradců, kolegů, konkurentů, společníků či přátel poskytují velkou podporu, náhled a příležitosti.  

- Rozvoj značky/pověsti firmy. Dobrý vůdce chápe, že bez solidní reputace hodnota organizace klesá. Snaží se proto chránit jméno své firmy, její pověst a hodnoty.

- Rozvoj ostatních. Jde o vědomí, že přenos znalostí a rozvoj dovedností ostatních je kritický pro dlouhodobý úspěch jakékoli organizace.

-kk-

Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher