Se skromností nejdál dojdeš

Se skromností nejdál dojdeš

Skromnost je lidská vlastnost, která se v manažerských kurzech nevyučuje. Na první pohled to vypadá logicky, protože organizace potřebují vůdce, kteří budou vizionářští, autoritativní, schopní a motivační. Úspěšní vůdcové však chápou, že právě skromnost představuje cestu k získání srdcí i myslí ostatních lidí. Skromnost je viditelnou demonstrací zájmu, soucitu a hodnověrnosti.

Úspěch vůdce začíná v momentě, kdy pochopí svou vlastní lidskost. Skromnost je pak životní postoj, který říká: „Neznám všechny odpovědi a zajímá mne vaše přispění.“ Některým lidem tento přístup nečiní potíže. Vysoce postaveným činitelům však mnohdy připadá stejný, jako by ukazovali podřízeným vlastní nahotu. Skromnost může být chápána jako projev nahoty, nikoli však exhibicionismu. Je to projev uznání individuálních limitů a hledání spolupráce u ostatních, tedy pravá podstata vůdcovství. O skromnosti v oblasti vůdcovství je třeba komunikovat. Článek v tomto smyslu přináší několik doporučení:

- Vítejte zpětnou vazbu od podřízených. Je to jeden ze základních principů koučingu.
- Podporujte projevování nesouhlasných názorů. Je to součástí přijímání zpětné vazby.
- Z neúspěchů udělejte lekce. Neskrývejte selhání, naopak se jimi poučte.
- Očekávejte skromnost i u ostatních. Pokud sami projevíte skromnost, můžete totéž očekávat i u zaměstnanců.

Skromnost je projevem humanity, skutečnosti, že vůdce i jeho následovníci jdou stejnou cestou. Podporuje důvěru. Vyplatí se raději přiznat chybu nebo omezení, než slepě vést ostatní do neznáma. Bez skromnosti se můžeme dostat daleko, nelze však očekávat, že za sebou budeme mít následovníky.

-kk-

**Datum vydání:** VI/2004
Zdroj: darwinmag.com - Magazín věnovaný informačním technologiím a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje darwinmag.com