Sdílení znalostí vyžaduje změnu firemní kultury

Některé organizace se potýkají s faktem, že jejich firemní kultura není příliš vhodná pro sdílení znalostí. Jejich primárním úkolem by tedy měla být snaha tuto skutečnost změnit. Zaměstnance je podle odborníků třeba připravit na zavedení moderních softwarových řešení pro týmovou spolupráci. Bez takového znalostního systému totiž firmám stále hrozí to, že jejich zaměstnanci odejdou i se svými znalostmi a zaměstnanci stávající budou stále neefektivně trávit spoustu času hledáním stejných dokumentů či osob se specifickými znalostmi. Změnu kultury je třeba iniciovat přímo. Poslouží k tomu následující manažerské kroky:

- Pracujte pravidelně s týmy i jednotlivci. Komunikujte se zaměstnanci a dejte jim čas, aby novou firemní kulturu přijali.
- Každému vysvětlete, čím pro něho bude znalostní firemní kultura přínosem.
- Přistupujte ke znalostem jako k objektům současné i budoucí důležitosti. Uvědomte si smysl budování firemního intelektuálního majetku.
- Spolupracujte s ostatními vedoucími pracovníky.
- Tlumočte zaměstnancům výhody, které znalostní systémy přinesly podnikům ve vašem okolí.

Tyto kroky mohou organizacím pomoci překonat nejen odpor ke sdílení znalostí, ale i některé další běžné překážky implementace softwaru pro týmovou spolupráci, jako je fakt, že zaměstnanci považují za primární nástroj týmové spolupráce e-mail a odmítají se jej vzdát, nemají žádnou motivaci své pracovní návyky měnit a management podpoře týmové spolupráce svých zaměstnanců nevěnuje dostatečnou pozornost.

**Datum vydání:** IV/2003
Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com